Το Σωματείο «Σύλλογος Ανθρώπων Σκπ Αυτοανοσα ΑμEA Και Φίλων Αυτών Το Στεκι – Steki» θα συμμετάσχει, συμβολικά, στον 3ο Αραφήνειο Δρόμο, την Κυριακή 2 Απριλίου 2017