Το Σωματείο “Συλλογος Ανθρωπων Σκπ Αυτοανοσα ΑμEA Και Φιλων Αυτων Το Στεκι – Steki” στο Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Ανθρώπων ΣΚΠ, Αυτοάνοσα Νοσήματα, ΑμΕΑ και Φίλων Αυτών «Το Στέκι», ιδρύθηκε τον

Οκτώβρη του 2016, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων, την διεκδίκηση των δικαιωμάτων και

την ηθική συμπαράσταση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οικογενειών τους. Προσηλωμένοι

στον στόχο μας και μετά από υπομονή και επιμονή, την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, θα έχουμε συνάντηση με

την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας Και

Κοινωνικής Ασφάλισης.

 
SyllogosameatoSteki
info@stekiamea.gr

Η Πρόεδρος
Σαραντίδου Αναστασία

Η Γενική Γραμματέας
Μάτσου Ευθυμία