«3ος ΑΡΑΦΗΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» με την συμμετοχή του Σωματείου «Το Στεκι»