Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ )

Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ )
Multiple Sclerosis ( MS )

Ελληνικά / Greek
Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;
Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς
διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει τα
νευρικά σήματα από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.
Τα συμπτώματα μπορεί να είναι αλλαγές στον έλεγχο
των μυών και στο συγχρονισμό, τη δύναμη, αίσθηση,
όραση και σκέψη.
Πολλοί άνθρωποι με ΣΚΠ ζούνε κανονικά και
ικανοποιητικά τη ζωή τους. Είναι καλό να γνωρίζουμε
πού να αποταθούμε για υποστήριξη όταν τα πράγματα
αλλάζουν ή γίνονται προβληματικά.
Η ΣΚΠ δεν είναι μεταδοτική ούτε κληρονομική
ασθένεια.
Να θυμάστε όμως ότι η ΣΚΠ επηρεάζει τον καθένα
διαφορετικά.
Είναι καλό να μιλήσετε στα αγαπητά σας πρόσωπα για
τη ΣΚΠ. Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να
καταλάβουν οι άλλοι πώς σας επηρεάζει η ΣΚΠ επειδή
έχει αθέατα συμπτώματα.
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου της ΣΚΠ;
Τα συμπτώματα ελέγχονται με έμπειρη υποστήριξη και
πληροφορίες. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν
να βοηθήσουν. Ο γιατρός σας ή ο νευρολόγος σας
μπορούν να σας βοηθήσουν.

What is Multiple Sclerosis (MS)?
Multiple Sclerosis (MS) is a long-term neurological
condition that affects the nerve signals from the brain
and spinal cord. Symptoms can include changes to
muscle control and co-ordination, strength, sensation,
vision, memory and thinking.
Many people with MS live full and satisfying lives. It
helps to know where to go for support when things
change or become challenging.
JMS is not contagious or a hereditary disease.
JRemember that MS affects everyone differently.
It is important to talk to loved ones about your MS.
Sometimes the unseen aspect of MS can make it hard
for others to understand how it affects you.
How is MS best managed?
Symptoms can be managed with expert support and
information. There is medication available that can
help. Your doctor or neurologist will be able to guide
you.

www.stekiradio.gr