Ένα κοινωνικό μήνυμα σε συνεργασία με το Nickelodeon

Υπουργείο Υγείας

Μπορεί να παίζουμε στο διάλειμμα🎈 αλλά με την υγεία δεν παίζουμε ποτέ

Ένα κοινωνικό μήνυμα σε συνεργασία με το Nickelodeon

https://www.facebook.com/YpYgGR/videos/706601873501600/

www.stekiamea.gr