Ένα κοινωνικό μήνυμα σε συνεργασία με το Nickelodeon

Υπουργείο Υγείας

Μπορεί να παίζουμε στο διάλειμμα🎈 αλλά με την υγεία δεν παίζουμε ποτέ

Ένα κοινωνικό μήνυμα σε συνεργασία με το Nickelodeon

Μπορεί να παίζουμε στο διάλειμμα🎈 αλλά με την υγεία δεν παίζουμε ποτέ Ενα κοινωνικό μήνυμα σε συνεργασία με το Nickelodeon

Δημοσιεύτηκε από Υπουργείο Υγείας στις Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

www.stekiamea.gr