Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας

Από την ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σας παραθέτουμε το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5987/31.12.2018 με τους πινακες προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας για κάθε ασθένεια.

Βάση αυτού του πίνακα μπορείτε ανάλογα την περίπτωση να δείτε αν δικαιούσαστε κάποιο επίδομα και πάντα ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας που δίνει κατα περίπτωση.

Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας