Ελλάδα 2020…

Αθήνα 19/12/2019

Ελλάδα 2020

(Στείλτε μας την δικιά σας ιστορία στο info@stekiradio.gr)

Η Ελλάδα του 2020, η γραφειοκρατία, η διακυβέρνηση, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υπάλληλοί τους, οι τράπεζες, η χαρτούρα, τα δικαιολογητικά και τα αυτονόητα.

Οι διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και η γραφειοκρατία στην Ελλάδα του 2020 είναι σε επίπεδο προϊστορικό, κάθε πολίτης που πρέπει να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία η τράπεζα θα πρέπει να έχει υπομονή και άπειρα δικαιολογητικά

Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει εξυπηρετηθεί χωρίς προβλήματα
από μία απλή αίτηση για Πιστοποιητικό γέννησης έως και μία πιο σύνθετη. Με λίγα λόγια προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει να σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Ενώ έχεις όλα τα δικαιολογητικά ότι χρειάζεται για να μπορέσεις να εξυπηρετήθεις, υπομονετικά περιμένοντας στην ουρά πάντα θα υπάρχει κάποιος υπάλληλος ο οποίος θα σου ζητήσει κάτι έξτρα κάτι το οποίο δεν υφίσταται, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά. Σε κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε υπάρχουν κανόνες, πρέπει να έχεις μαζί σου τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορέσεις να κάνεις την δουλειά σου. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Ο κάθε υπάλληλος λοιπόν είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες… ΣΩΣΤΟ. Όμως ακόμα και όταν είσαι σωστός για κάποιο αίτημα σου, ακόμα και όταν έχει εγκριθεί κάποιο αίτημα σου, θα βρεθεί πάντα κάποιος όποιος θα κολλήσει όλη τη διαδικασία.
Ίδιες υπηρεσίες σε διαφορετικές περιοχές για την ίδια υπόθεση ζητούν διαφορετικά έγγραφα έχουν διαφορετικούς κανόνες με αποτέλεσμα οι πολίτες να ταλαιπωρούνται, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν.
Προσωπικά δεδομένα τα οποία υποτίθεται πως προστατεύονται πλέον με νόμο διεθνώς ζητούνται από κατά τόπους υπαλλήλους χωρίς αυτά να αναφέρονται σαν απαραίτητα έγγραφα.

Είναι τραγικό σε μία ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ειναι τραγικό η έννοια της καρέκλας να εφοδιάζει κάποιους με θράσος εις βάρος των πολιτών και όπως λέει και ο λαός, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου είναι να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ακολουθώντας κανόνες και νόμους. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δυστυχώς έχουν απορροφηθεί και αλλοιωθεί με τις καρέκλες τους και δεν κοιτάνε την ουσία. Πώς θέλετε κύριοι να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα; Πώς θέλετε κύριοι να γίνει η Ελλάδα παραγωγική; Πώς θέλετε να υπάρχει ανάπτυξη;
Ζούμε σε μία εποχή που η τεχνολογία μπορεί να κάνει θαύματα. Ζούμε σε μία εποχή που άνετα μπορούμε να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία όμως εσείς κύριοι δεν το θέλετε αυτό και αναρωτιέμαι γιατί.

Μερικά παραδείγματα της αλαζονείας και της γραφειοκρατίας που επικρατεί στη χώρα μας, από ακροατές μας.

Φωτογραφικό Κοινωνικό Μέρισμα 2019

Φωτογραφική εξαγγελία της Κυβέρνησης για λίγους και καλούς.
(Επικόλληση από το ΦΕΚ)
Έχοντας υπόψη:
μπλα μπλα μπλα….

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος δικαιούχων) και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (175.000.000) ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών υπό Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΑΛΕ 2250903001 «Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα». Προκαλείται επίσης δαπάνη για την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., ύψους περίπου δεκατριών χιλιάδων (13.000) ευρώ, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες».

Τι χρειάζεται;
(Επικόλληση από το ΦΕΚ)

Κατηγορίες ωφελούμενων μονάδων:
1) Ωφελούμενες μονάδες με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €).
2) Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι μακροχρόνια άνεργος.
3) Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.
4) Ωφελούμενες μονάδες με τουλάχιστον ένα μέλος ΑμεΑ.
Οι ωφελούμενες μονάδες που ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει επιπλέον να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια για να κριθούν δικαιούχοι χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος:
α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία επτά (7) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.
β) Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι, με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 20.000*μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2018/100.
Το μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων, του ημερολογιακού έτους 2018, όπως δημοσιεύεται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γιατί λοιπόν κύριοι υπάρχουν περιπτώσεις που απορρίφθηκε η αίτησή τους για το συγκεκριμένο επίδομα, ενώ είναι δικαιούχοι βάσει των προϋποθέσεων που έχετε θέσει.
Συγκεκριμένα δύο περιπτώσεις γονέων με εξαρτώμενο μελος ΑμεΑ η εφαρμογή τους λέει ότι δεν το δικαιούνται άλλη περίπτωση μακροχρόνια ανέργου χωρίς άλλα εισοδήματα και πάλι η εφαρμογή λέει ότι δεν το δικαιούται. Γιατί να χρειάζεται να κάνουν ΕΝΣΤΑΣΗ για αυτό που εσείς τους είπατε ότι δικαιούνται;

Γιατί να φανείτε εσείς τόσο large και δίνεται φωτογραφικά επίδομα στα 700 ευρώ ενώ θα μπορούσατε να δώσετε επίδομα 300 σε περισσότερες ευπαθείς ομάδες;
Αφού ξέρετε από πριν, βάσει προϋποθέσεων πόσοι το δικαιούνται γιατί πρέπει να τους βάλετε σε μία διαδικασία να κάνουν αίτηση για αυτό; Θα μπορούσατε απλά να τους ενημερώσετε ότι είναι δικαιούχοι και απλά να καταθέσετε τα χρήματα στους αντίστοιχους λογαριασμούς. Γιατί να γίνει τόσος ντόρος για το τίποτα;

Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ

Οι προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο επίδομα είναι κατανοητές υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τελικά δεν παίρνεις αυτό που δικαιούσαι.

Πρόσφατη περίπτωση από άνεργο και χωρισμενο, ο οποίος έκανε τα χαρτιά του και εγκρίθηκε στο βασικό επίδομα ενώ έχει ανήλικο τέκνο, χωρίς δηλαδή την προσαύξηση του 10%. ο συγκεκριμένος υπάλληλος ο οποίος έβγαλε την απόφαση του ζήτησε υπεύθυνη δήλωση από τη μητέρα ότι επιτρέπει στον πατέρα του παιδιού να πάρει το 10% και ότι πρέπει να αποδείξει ότι δίνει διατροφή. Μήπως θελετε να κάνει και τεστ DNA ότι είναι παιδί του; Σε παλαιότερη όμως αίτηση του για επίδομα ανεργίας που και τότε ήταν χωρισμένος σε διαφορετική περιοχή και υπαλλήλους ΟΑΕΔ είχε εγκριθεί το επίδομα συν τα προβλεπόμενα για τα δύο τέκνα τότε χωρίς να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
Στις εγκυκλίους και στις προϋποθέσεις που δίνει ο ΟΑΕΔ για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει πουθενά το συγκεκριμένο αίτημα του συγκεκριμένου υπαλλήλου.
Το ότι λοιπόν ο συγκεκριμένος πατέρας χώρισε ο συγκεκριμένος υπάλληλος και η συγκεκριμένη υπηρεσία το θεώρησε ότι δεν είναι πια πατέρας. Συμβούλεψε δε τον πολίτη πατέρα να κάνει ένσταση. Να αποδείξει δηλαδή ότι δεν είναι ελέφαντας.

Δικαίωμα πάρκινγκ ΑμεΑ

Σε γνωστό δήμο της Αθήνας ενώ όλα τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις και η αίτηση είναι νόμιμα και σωστά και έχει εγκριθεί το αίτημα, συγκεκριμένος υπάλληλος του δήμου αρνείται να δώσει δικαίωμα για πάρκινγκ σε άνθρωπο ΑμεΑ που κινείται με αμαξίδιο. Βρίσκει διάφορες δικαιολογίες και δίνει δικαίωμα πάρκινγκ αρκετά μακριά από την είσοδο του σπιτιού σε μία πόλη που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι φιλόξενη για άτομα ΑμεΑ και ειδικά για αμαξίδια.

Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός πραγματικά να σκεφτείτε για κοινωνική πολιτική. Να σκεφτείτε το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και αλαζονείας που επικρατεί στο θεσμό της καρέκλας που εσείς έχετε δημιουργήσει χρόνια τωρα, είτε οι μεν είτε οι δε, να αφήσετε τα κανάλια και τις φωτογραφίες και να βοηθήσετε τη χώρα σας να πάει μπροστά. Επικοινωνιακή πολιτική μπορείτε να την αφήσετε για το εξωτερικό άντε και λίγο πριν τις εκλογές.
Είστε στην καρέκλα που είστε γιατί ο λαός σας ψήφισε, έχετε υποχρέωση να υπηρετείτε το λαό και όχι την καρέκλα σας. Έχετε την υποχρέωση να καλύπτεται κενά και αστοχίες.

Για το www.stekiradio.gr – Α.Μ