ΚΥΑ: Καθορισμός των Ευπαθών Ομάδων

23/09/20

ΚΥΑ: Καθορισμός των ευπαθών ομάδων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της έννοιας ευπαθών ομάδων.

1. Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)

Άρθρο 1
Έννοια ευπαθών ομάδων εργαζομένων

Στην έννοια των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), υπάγονται οι εξής κατηγορίες:

1.1. Άτομα υψηλού κινδύνου.
1.1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
1.1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.
1.1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
1.2. Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου.
1.2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1.2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
1.2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.1.5.
1.2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
1.2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
1.2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
1.2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
1.2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
1.2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1.1 – 1.1.4.

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου γίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση:

α) από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή
β) από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Στην εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η υπαγωγή του εργαζομένου σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου 1.

2. Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19

1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν των από 8.9.2020 και 11.9.2020 εισηγήσεων της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως:

1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια -ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.
1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

2. Ως υπαγόμενοι στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.5.
2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1 – 1.4.

3. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /346/9011/14.5.2020 (Β’ 1856) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»

www.stekiradio.gr-Anastasia Sarantidou

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ‬ CELEBRATE YOUR SCARS 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

CELEBRATE YOUR SCARS

Ένα διαφορετικό διήμερο αφιερωμένο στις Ηρωίδες που μάχονται ή νίκησαν τον Καρκίνου του Μαστού.

Πρόγραμμα:

* Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

1ο Online Ευρωπαϊκό Συνέδριο Medical Tattoo

* Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Δωρέαν αποκατάσταση Θηλής με Medical Tattoo.

Νιώθοντας την έλλειψη ενημέρωσης για το πως μπορεί το Medical Tattoo να βοηθήσει κάποιον που έχει νοσήσει ή ακόμα να ολοκληρώσει το έργο ενός επαγγελματία, αξιόλογοι ομιλητές θα μοιράσουν τις γνώσεις τους Ιντερνετικά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020.

Ογκολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί, Tattoo Artists, Βελονιστές, Χειροπράκτες, Influence Coaches, Επαγγελματίες του Μόνιμου Μακιγιάζ και άλλοι πολλοί θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε το Τατουάζ, την Πρόληψη και την Θεραπεία. Ένα άκρως πρωτοποριακό και ενημερωτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί Ιντερνετικά, λόγω Covid 19, για την προφύλαξη όλων μας. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν την ευκαιρία οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν την ίδια μέρα, καθώς όποια άλλη μέρα το επιθυμεί.

Κόστος: 10€

Μετά την ενημέρωση, περνάμε στην πράξη!

Κυριακή 25 Οκτωβρίου γιορτάζουμε στο Chakana Studio στην Γλυφάδα την “Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού” κάνοντας Δωρεάν Αποκατάσταση Θηλής με Medical Tattoo.

Το Celebrate Your Scars είναι μια διαφορετική γιορτή, μια γιορτή χαράς που πραγματοποιείται για 5η χρονιά από την Medical Tattoo Artist, Ρεβέκκα Γιαννοπούλου και πολλούς φίλους & υποστηρικτές.
Αφιερώνουμε αυτή τη μέρα στη γυναίκα, και στις ουλές της που συμβολίζουν τη νίκη της. Τη δύναμη της. Την απόδειξη ότι όλα είναι πιθανά.

Εκείνη την ημέρα μετατρέπουμε σημάδια “Πολέμου” σε σύμβολα Ειρήνης και ευγνωμονούμε αυτές τις γυναίκες για το απέραντο μάθημα θυσίας, δύναμης και αλληλεγγύης που μας προσφέρουν με τόση αγάπη. Από τις ‪11:00 το πρωί‬ μέχρι τις ‪20:00 το βράδυ‬.

* Οι ακούραστοι Tattoo Artists, Ρεβέκκα Γιαννοπούλου, George Dask, Αρετή Κυριακάκη, Σπύρος Αθανασούλης αλλά και εθελοντές επαγγελματίες δερματοστιξίας θα κάνουν Δωρεάν Αναδόμηση Θηλής με Medical Tattoo σε όσες γυναίκες το επιθυμούν.

* Εθελοντές από όλη την Ελλάδα θα κάνουν Δωρεάν Μόνιμο Μακιγιάζ Φρυδιών στις γυναίκες που έχασαν ή πιστεύουν πως μπορεί να χάσουν τα φρύδια τους λόγω Χημειοθεραπείας.

* Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας θα βρίσκεται έξω από το Studio προσφέροντας Δωρεάν Εξέταση Μαστού.

* Η Εταιρία BergmannKord θα χαρίσει 10 περούκες σε όποια γυναίκα την έχει ανάγκη. Η ομάδα τους θα είναι όλη μέρα εκεί για να κουρεύουν και να χτενίσουν την κάθε περούκα επιτόπου πάνω στην κάθε γυναίκα.

* Μέσω της ενέργεια Hair for Help, θα έχει την ευκαιρία όποιος το επιθυμεί, να έρθει να δωρίσει τα μαλλιά του, έχοντας την μοναδική ευκαιρία να τα δώσει εκείνη την ώρα χέρι με χέρι στην γυναίκα που θα τα έχει ανάγκη.

* Η Ρεβέκκα Γιαννόπουλου θα χαρίσει τη Στέκα-φράντζα, μια πρωτοποριακή, πατενταρισμένη περούκα που αφήνει το κεφάλι να αναπνέει ενώ τα κομμωτήρια Helena Milanou θα είναι εκεί όλη μέρα για να την κουρεύουν πάνω στο κεφάλι της γυναίκας που θα την επιλέξει.

* Τα μαθήματα δεσίματος τυρμπάν από τη Monique Bontron και τη Θάλεια Γιαννοπούλου θα ολοκληρώσουν την τοποθέτηση της Στέκας-Φράντζα, ομορφαίνοντας τα κεφάλια όλων μας.

* Η Filomena Cennamo και ο Influence Coach Vassilis Kykrilis θα μας ανοίξουν νέους δρόμους γαλήνης και δημιουργικότητας.

* Δε θα μπορούσε βεβαίως Party χωρίς ανεβαστικές μουσικές από τον Επίσημο Χορηγό Επικοινωνίας το Νο1 Web Radio For Disabled ΑμεΑ www.stekiradio.gr και την παρουσία της αγαπημένης μου φίλης, Αναστασία Σαραντίδου.

* Θα ανακαλύψουμε μαγικά μαγειρεμένες γεύσεις από το υπέροχο δίδυμο του εστιατορίου Mappa Mundi. Η Σεφ Αλίν Φύρος και η Βασιλική Άρχοντα υποσχέθηκαν να μας ξετρελάνουν.

Open Wine Bar

Κληρώσεις με Μοναδικά Δώρα θα πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και μέχρι το τέλος του μήνα.

Η Ρεβέκκα Γιαννοπούλου είναι η εμπνεύστρια, το μυαλό και η καρδιά αυτής της μεγάλης γιορτής. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Η Αναδόμηση της Θηλής είναι μία πολύ λεπτή υπόθεση διότι συνδυάζει τέχνη και λεπτότητα. Όταν έχει έρθει η ώρα να τελειοποιήσει μία γυναίκα το στήθος της, μετά από σοβαρές επεμβάσεις, έχει ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Στόχος μας είναι να τη μεταφέρουμε από τον κόσμο της Ιατρικής στο κόσμο της Ομορφιάς. Το Celebrate Your Scars είναι μια μέρα όπου η Αναδόμηση θηλής και θηλαία άλω γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.

Καλλιτέχνες ενωνόμαστε για να βάλουμε την τέχνη μας στην υπηρεσία των Ηρωίδων και με θαυμασμό, λαμβάνουμε από εκείνες το μάθημα δύναμης, καλοσύνης, ταπεινότητας που μας προσφέρουν χωρίς να το ξέρουν.

Η 25η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, είναι για εμάς ημέρα γιορτής, προσφοράς, χαμόγελου και αγκαλιάς, πόσο μάλλον όταν βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερους θαυμάσιους ανθρώπους να ενώνονται στην δράση μας!»

Με μια Ματιά:

1ο Online Ευρωπαϊκό Συνέδριο Medical Tattoo: Σάββατο 24/10/2020, 10:00-20:00 που θα πραγματοποιηθεί με Live Streaming. Με την αγορά του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, μπορείτε να το παρακολουθήσετε όποτε θέλετε.

Κόστος: 10€

Celebrate Your Scars: Κυριακή 25/10/2020, 11:00-20:00 στο Studio Δερματοστιξίας Chakana Tattoo, Ξενοφώντος 23, ΤΚ 16675 Γλυφάδα.

Είσοδος Ελεύθερη

https://www.facebook.com/celebratescars/

Χορηγός Επικοινωνίας:

www.stekiradio.gr

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

📌 Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση με τους Επίσημους που θα παρευρεθούν, καθώς και με τους Χορηγούς που θα προστίθενται.

Νίκος Κουκουλάκης… Η Δύναμη της Θέλησης και της Ζωής!!!!!

Ο Νίκος Κουκουλάκης 51 ετών με επιθετικό λέμφωμα μη χοτκινγκς 4ου σταδίου διήθηση μυελού και παχέως εντέρου υποβλήθηκε σε επιθετικές χημειοθεραπείες 6 μήνες και συμπληρωματικες ακτινοβολίες ΚΝΣ εν έτη 1999.

Από το 2000 έχει συμπτώματα νόσου του Πάρκινσον διεγνωσμένος με νόσο Πάρκινσον εν έτη 2009. Υποβλήθηκε σε δυο επεμβάσεις στο παχύ έντερο μια δεξιά ημικολεκτομη 1999 και δεύτερη εν έτη 2019 λόγω ιλεου.

Τον Ιούλιο 2020 υπεβλήθη σε αφαίρεση θυροειδής αδένα με επιπλοκές και ξανά χειρουργείο μια εβδομάδα μετά.

Χαρακτηρισμενος με 85% κινητική αναπηρία 95% συνολική, χρίζει συμπαραστασης εταίρου προσώπου και εμπίπτει στο νόμο περί παραπληγίας. Στις 18 Αυγούστου προγραμματισε με συνοδια της κόρης του και του γαμπρού του, συν τον καθηγητή του απο τα ΤΕΦΑΑ της εργομετρίας και τον γιατρό που τον χειρούργησε στην Κρήτη το 1999 να περάσει το δυσκολότερο και μεγαλύτερο Φαράγγι της Ευρώπης, αυτό της Σαμαριάς στα Λευκά Όρη της Κρήτης μήκους 16 χιλιομέτρων μέσα από ένα δύσβατο μονοπάτι πλάτους μέγιστου 150 μέτρων και στενότερο και πιο επιβλητικό 3 μέτρα.

Στην διαδρομή θα χρησιμοποιήσει 2 βακτηρίες για καλύτερη διευκόλυνση της βάδισης μιας και έχει το χειρότερο σύμπτωμα της νόσου του Πάρκινσον το πάγωμα της βάδισης που μοιάζουν τα πόδια κολλημένα στο έδαφος με αδυναμία στο να ξεκολλήσουν και το χειρότερο αυτό συμπτωμα δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή.

Το μεγάλο του άγχος είναι ο χρόνος καθώς η καλύτερή του επίδοση στο πέρασμα της Σαμαριάς ήταν 3 ώρες και 25 λεπτά, κάτι άπιαστο πλέον λόγω της κατάστασής του.

Καλή του επιτυχία.

Ο Νικόλαος Κουκουλάκης υπήρξε φωτορεπόρτερ για πολλά χρόνια μέχρι τα πρώτα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον τα οποία δυσκολέψαν κατά πολύ τα φωτογραφικά του καθήκοντα και τον οδηγήσαν στην αναγκαστική απόλυση. Έκανε τα χαρτιά του πέρασε επιτροπή αναπηρίας και έλαβε το ποσοστό του 67%, πήρε κάποιο επίδομα και επέλεξε να δοκιμάσει να περάσει στο πανεπιστήμιο στην σχολή που επιθυμούσε από μικρό παιδί την γυμναστική ακαδημία.

Ασχολήθηκε απο 12 χρονών με την άρση βαρών αλλά λόγω προβλήματός στην σπονδυλική στήλη δεν τα κατάφερε να συνεχίσει και να περάσει στη σχολή. Οπότε έκανε τα χαρτιά του με το 5% (εισαγωγή ατόμων με σοβαρές παθήσεις) πέρασε στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με ειδικότητα άρση βαρών.

Νιώθει ότι το Πάρκινσον αρχίζει και δείχνει τα δόντια του. Προλαβαίνει να τελειώσει τις σπουδές του πρωτού επέλθει το χειρότερο σύμπτωμα της νόσου. (FREEZEOFGAIT).
Είναι εθελοντής προπονητής στα Special Olympics από το 2014 στο powerlifting. Παίρνει μέρος και ο ίδιος σε αγώνες στο άθλημα αυτό με πολλές διακρίσεις.

Παράλληλα τελειώνει το μεταπτυχιακό του στην Ιατρική σχολή Αθηνών πάνω στην μοριακή και εφαρμοσμένη φυσιολογία που του δίνει την εξειδίκευση της θεραπευτικής άσκησης. Έχει πάρει μέρος κατά καιρούς σε αγώνες απόστασης ποδηλασίας, τρεξίματος, τρίαθλου, δυναμικού τρίαθλου (Powerlifting).

Αρωγός σε όλο το εγχείρημα και ο συνπροπονητής του στα Special Olympics Hellas στο άθλημα Powerlifting, Ανδρέας Κωλέττης.

* Οι φωτογραφίες και το κείμενο είναι από τον ίδιο Κύριο Κουκουλάκη και έχουμε την άδεια του να  χρησιμποιήθουν ατόφιες.

www.stekiradio.gr-Anastasia Sarantidou