ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16