Ανακοίνωση-Ειδοποίηση www.stekiradio.gr-www.stekiamea.gr

 

Όλο το περιεχόμενο του Steki Radio και του Συλλόγου Ανθρώπων Σκπ Αυτοανοσα ΑμEA Και Φίλων

Αυτών που περιέχεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,

φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτών

των δικτυακών τόπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα

υπηρεσιών του Συλλόγου Ανθρώπων Σκπ Αυτοανοσα ΑμEA Και Φίλων Αυτών και προστατεύονται από

τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και

συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,

αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να

διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε δε ανάλογη πράξη από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την

έγγραφη συναίνεση του Συλλόγου, θ’ αντιμετωπίζει ανάλογες ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Επίσης όποιος χρησιμοποιεί είτε το Ραδιόφωνο είτε το Σωματείο για προσωπική του προβολή –

διαφήμιση, θα κινούνται αυτομάτως νομικές διαδικασίες .

www.stekiradio.gr-www.stekiamea.gr