ΑμεΑ και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Διευκολύνσεις ΑμεΑ στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

AμεA – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το πρόβλημα της μετακίνησης-μεταφοράς των εμποδιζομένων ατόμων στις σύγχρονες πόλεις παραμένει έντονο με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής λόγω της μη ικανοποιητικής πρόσβασης στα ΜΜΜ. Ως εμποδιζόμενα άτομα νοούνται τα πρόσωπα εκείνα που λόγω κάποιας προσωπικής αιτίας ιδιαιτερότητας η καταστάσεως (Νόσος, Πάθησης, Βλάβης, Εγκυμοσύνης, μεταφορά αντικειμένων κλπ.) ή λόγω διαφόρων φραγμών και εμποδίων που εγείρονται στο κάθε είδους περιβάλλον εμποδίζεται η δυνατότητα και ικανότητάς τους για πρόσβαση σε διάφορους χώρους και στα ΜΜΜ.Τα εμποδιζόμενα άτομα βάσει στατιστικών ανέρχονται στο 42.5% του ελληνικού πληθυσμού. Ανάλυση:

 • 10% ΑμεΑ. Άτομα με κάθε είδους Αναπηρία.
 • 14% Ηλικιωμένοι 60-74 ετών
 • 6% Υπερήλικες άνω των 75 ετών
 • 11%  Νήπια 0-4 ετών και οι συνοδοί των
 • 1,5%  Έγκυες γυναίκες

Η κακή ποιότητα των  παρεχομένων υπηρεσιών δημιουργούν συνθήκες αποκλεισμού των ατόμων με ανάγκες στη καθημερινή τους ζωή. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς δεν καλύπτει μόνο τις υπάρχουσες ανάγκες μιας μετακίνησης του πληθυσμού αλλά σχεδιάζεται να προσελκύει όλο και περισσότερες ομάδες νέων επιβατών, απαλείφοντας προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες σε  όλους τους χρήστες.

ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με μέριμνα της Ο.ΣΥ. Α.Ε λειτουργεί υπηρεσία για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), η οποία παρέχει δωρεάν μετακίνηση σε όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα συμβατικά οχήματα των αστικών συγκοινωνιών.

Η υπηρεσία διαθέτει τρία (3) ειδικά οχήματα που διαθέτουν μικρό αριθμό (3 – 7) θέσεων για επιβάτες, θέσεις (3 – 4) για αναπηρικά αμαξίδια και μία θέση συνοδού.

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής, για την μετακίνηση ατόμων με αναπηρία θα γίνεται απαραίτητα με ραντεβού και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθέσιμο όχημα.

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι θα καλούν το τηλέφωνο 210 42 70 748. Οι ώρες εξυπηρέτησης των ΑμεΑ με τα ειδικά οχήματα θα είναι από από Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 22:00

Οδηγίες προσέγγισης των εμποδιζομένων ατόμων στα ΜΜΜ

 

Ο.ΣΥ. Α.Ε. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Στη συγκεκριμένη ενότητα προβάλλονται πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) καθώς και το ειδικό σημείο εισόδου των ΑμεΑ στο δικτυακό τόπο της Ο.ΣΥ. A.E.. Μέσω του ειδικού σημείου εισόδου εξασφαλίζεται στα ΑμεΑ ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση. Ο ειδικά διαμορφωμένος δικτυακός τόπος ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια προσβασιμότητας με βάση τις γενικές αρχές WCAG 2.0 (WCAG 2.0 Level Double-A Conformance) του προτύπου W3C. Το κείμενο είναι ευδιάκριτο, παρέχονται κατανοητοί μηχανισμοί πλοήγησης, η μεταφορά της πληροφορίας γίνεται κυρίως μέσω κειμένου και όχι γραφικών και οι σελίδες, που διατηρούν ένα συνεπές στυλ μορφής, είναι προσβάσιμες ακόμα και όταν νεότερες τεχνολογίες δεν υποστηρίζονται ή είναι απενεργοποιημένες. Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να εξαλείψουμε τις δυσκολίες που βιώνουν κατά τις μετακινήσεις τους τα ΑμεΑ. Στη συγκεκριμένη ενότητα προβάλλονται πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για να εξαλείψουμε τις δυσκολίες που βιώνουν κατά τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα, λειτουργούμε Ειδική Υπηρεσία για την αποκλειστική και δωρεάν μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και ατόμων με λοιπές αναπηρίες στην περιοχή της αρμοδιότητάς μας. Η Υπηρεσία αυτή διαθέτει τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα που εξυπηρετούν τα ΑμεΑ, από τις 08:00 έως τις 22:00, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή), σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι μετακινήσεις των ΑμεΑ με τα οχήματα αυτά προγραμματίζονται μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2104270748, εκτάκτως λογω προσωρινής δυσλειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής 1130, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία ΑμεΑ είναι το 210-4270748 . Με δεδομένες τις αντίξοες συνθήκες μετακίνησης στην πόλη μας και τις πραγματικές συνθήκες αποκλεισμού που βιώνουν τα ΑμεΑ, επενδύουμε σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να προσφέρουμε τα απαραίτητα μέσα για εύκολη και αυτόνομη μετακίνηση. Επίσης, ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τοποθετήσει ειδικές προεξοχές σε πολυσύχναστες στάσεις για την ευκολότερη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και γενικότερα των επιβατών σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

 

stasy
Διευκολύνσεις ΑμεΑ

Στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο

Με τα έργα ανάπλασης των σταθμών, έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν στη βελτιστοποίηση των προσβάσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο ευρύτερο περιβάλλον των σταθμών.
Οι σημαντικότερες των παρεμβάσεων αναφέρονται στα ακόλουθα:

 • Κατασκευή ανελκυστήρων σε όλους τους σταθμούς του δικτύου.
 • Ράμπες πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπου αυτό ήταν εφικτό και απαραίτητο, καθώς επίσης και κινητές ράμπες πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στους συρμούς.
 • Διάδρομοι κίνησης τυφλών, τόσο στις αποβάθρες, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον των σταθμών.

Παρ’ όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις, η προσπάθεια της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για τη διευκόλυνση της κίνησης των ΑμεΑ συνεχίζεται, με παρεμβάσεις σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι επιφανειακό και διχοτομεί τον ιστό της πόλης, π.χ. η κατασκευή πεζογέφυρας με ράμπες πρόσβασης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο Νέο Φάληρο.

Στο ΜΕΤΡΟ

Τo Μετρό της Αθήvας διαθέτει διευκoλύvσεις στoυς σταθμoύς και τoυς συρμoύς για τηv εξυπηρέτηση ΑμεΑ.

 

I. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 • Κεκλιμένη διαμόρφωση τωv κρασπέδωv (ράμπες) στα πεζοδρόμια γύρω από τους σταθμούς, καθώς και κεκλιμέvα επίπεδα (ράμπες) εντός των σταθμών σε σημεία υψoμετρικώv αλλαγώv.
 • Αvελκυστήρες σε όλoυς τoυς σταθμoύς, με ηχητική αναγγελία θέσης ανελκυστήρα και ειδικά ανάγλυφα κομβία για χρήση από τυφλούς και επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σταθμού για παροχή βοηθείας.
 • Ανάγλυφα σκαλοπάτια σταθερώv κλιμάκωv και κόκκινη προειδοποιητική διαγράμμιση πλησίον των ακραίων σκαλοπατιών.
 • Διπλoί χειρoλισθήρες στο μέσο σταθερών κλιμάκων μεγάλου πλάτους.
 • Επιμήκυvση χειρoλισθήρωv κατά ένα (1) μέτρο πέρα από τα ακραία σκαλοπάτια των σταθερών κλιμάκων.
 • Φωτεινές εvδείξεις κατεύθυvσης και κoμβίo έκτακτης αvάγκης για τη διακoπή λειτoυργίας τωv κυλιόμεvωv κλιμάκωv.
 • Βελτιώσεις επιπέδoυ φωτισμoύ.
 • Πιvακίδες και σήμανση με ευαvάγvωστα στoιχεία που δείχνουν μεταξύ άλλων και τις εγκαταστάσεις για χρήση από ΑμεΑ, όπως οι ανελκυστήρες.
 • Σημεία εξυπηρέτησης, όπως θυρίδες έκδοσης εισιτηρίων και ενημέρωσης, μηχανήματα έκδοσης / επικύρωσης εισιτηρίων κλπ. προσβάσιμα από ΑμεΑ.
 • Πρόσθετα μηχαvήματα επικύρωσης εισιτηρίωv κovτά σε αvελκυστήρες.
 • Καθίσματα στις απoβάθρες.
 • Πρόσθετη πρoειδoπoιητική διαγράμμιση και ανάγλυφη επιφάνεια στο χείλoς της κάθε απoβάθρας.
 • Κάμερες κλειστoύ κυκλώματoς τηλεόρασης για παρακολούθηση από το αρμόδιο προσωπικό των σταθμών με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας.
 • Σύστημα ηχητικών αναγγελιών.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας με το προσωπικό των σταθμών σε περίπτωση ανάγκης.
 • Ειδικά σχεδιασμένες τουαλέτες για ΑμεΑ.
 • Οδηγοί τυφλών (στους νέους σταθμούς).

II. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ

 • Βελτιώσεις σε καθίσματα / χειρoλαβές / ορθoστάτες.
 • Ακoυστική ειδoπoίηση για κλείσιμo θυρώv.
 • Ηχητική αναγγελία στάσεων – πρόσθετη οπτική αναγγελία αυτών στους νέους συρμούς.
 • Τοποθέτηση ελαστικών προεξοχών έξω από τις ακραίες θύρες των συρμών, για εύκολη επιβίβαση αμαξιδίων στο συρμό.
 • Κατακόρυφες ανακλαστικές ταινίες στα άκρα των οχημάτων των συρμών, για επισήμανση του κενού μεταξύ αυτών – νέοι συρμοί χωρίς την ύπαρξη κενού μεταξύ των οχημάτων.
 • Δέσμευση θέσεων για ΑμεΑ χωρίς αμαξίδιο.
 • Ειδικές θέσεις πρόσδεσης αμαξιδίων ΑμεΑ στους νέους συρμούς.

Στο ΤΡΑΜ

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διασφαλίζει:

 • Την απευθείας επιβίβαση και αποβίβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στα οχήματα του ΤΡΑΜ χωρίς ύπαρξη σκαλοπατιών.
 • Πρόσβαση στις στάσεις από ειδικές ράμπες για τη διευκόλυνσή τους.
 • Την ύπαρξη θέσεων εντός των οχημάτων με ιδιαίτερο σχεδιασμό για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
 • Ειδική πορεία στις στάσεις και ηχητικά σήματα εντός των οχημάτων για την κίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.
 • Οθόνες με ένδειξη στάσης εντός των οχημάτων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα κώφωσης.
 • Την ειδική εκπαίδευση των οδηγών των οχημάτων του ΤΡΑΜ για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

Με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ΑμεΑ κατασκευάστηκε, κατά τη φάση επέκτασης προς το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ και προς όφελος του ΠΙΚΠΑ της Βούλας, βοηθητική αποβάθρα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των περιστασιακών μετακινήσεων των παιδιών του ΠΙΚΠΑ, ενώ προχώρησε σε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, του πεζοδρομίου και στην κατασκευή νέου φυλακίου και στεγάστρου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Παράρτημα ΙΙΙ, ΦΕΚ 1181, Τεύχος Δεύτερο/19.6.2015)

α) Παροχή συνδρομής σε καθορισμένους τερματικούς σταθμούς

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

 • να γνωστοποιούν την άφιξή τους στον τερματικό σταθμό και να ζητούν συνδρομή σε καθορισμένα σημεία,
 • να μεταβαίνουν από το καθορισμένο σημείο στη θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, στην αίθουσα αναμονής και στο χώρο επιβίβασης,
 • να επιβιβάζονται στο όχημα, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή άλλη απαιτούμενη συνδρομή, ανάλογα με την περίπτωση,
 • να φορτώνουν τις αποσκευές τους,
 • να παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους,
 • να αποβιβάζονται από το όχημα
 • να μεταβαίνουν στο κάθισμά τους.

β) Παροχή συνδρομής επί των οχημάτων

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

 • να λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για το ταξίδι, σε προσιτή μορφή, εφόσον ζητηθεί από τον επιβάτη,
 • να επιβιβάζονται/αποβιβάζονται κατά τις στάσεις της διαδρομής, εάν υπάρχει άλλο προσωπικό πέραν του οδηγού επί του οχήματος. (EL 28.2.11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

www.stekiradio.gr